AnneliesNa haar gymnasiumopleiding was voor Annelies de keuze tussen alfa- en bètawetenschappen lastig. Voor beide richtingen had zij evenveel talent. Uiteindelijk kregen journalistiek en kunstgeschiedenis de overhand. Resultaat: meer dan 20 jaar journalistieke ervaring als freelancerjournalist bij de BDU, ervaring als (tekst)schrijver en samensteller van boeken bij Bekking & Blitz Uitgevers en ervaring als docent bij een aantal vakopleidingsinstituten; het laatste decennium bouwde zij ervaring op in promotie en communicatie.

Annelies-boeken
Om haar bèta-interesses de ruimte te geven, bracht zij haar plezier in motor- en autorijden gedurende 15 jaar enthousiast over op anderen met het geven van rijlessen voor zowel de motor als de auto.

Bestuurlijke ervaring verwierf zij in haar eigen onderneming en in het stichtingsbestuur van Gilde Amersfoort – vrijwilligersorganisatie voor vijftigplussers – voor de portefeuille Public Relations. Tevens voert zij bij die organisatie de eindredactie voor het blad Raddraaier.
Haar brede algemene ontwikkeling en belangstelling maakt het voor haar tamelijk eenvoudig om snel inzicht te verkrijgen in de meest uiteenlopende onderwerpen.